AÐILDARUMSÓKN

Með því að fylla þetta form út hefur þú hafið fyrsta skref af fjórum í umsóknarferlinu.

Skref tvö er viðræðustig en í framhaldi af því er fyllt út ítarlegri umsókn ásamt umsögn meðmælanda.

Fjórða stig er ér prófunarferli þar sem í ljós kemur raunverulegur áhugi umsækjanda til að ganga í félagsskapinn.

GOT ábyrgist að farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Mikilvægt er að þú fyllir umsóknar

eyðublaðið út eins nákvæmlega og kostur er. 

Your details were sent successfully!